Overige diensten en producten

Daaronder verstaan wij kleine prothesereparaties, rebasingen, gebitsbeschermers, knarsspalken, bleeklepels,  dieptrekplaatjes e.d.